Foto

z vystoupení

ateliérové fotografie 2015 (foto Vojtěch Dušek a Daniel Král)

ateliérové fotografie (foto Jiří Tvaroh)

výuka v tanečním sále studia Oáza